Logistikk og distribusjon

Vårt moderne logistikk- og distribusjonsanlegg ligger på Berger, kun 20 minutter fra Oslo, langs E6 mot Gardermoen.

Sentrallageret på Berger ble tatt i bruk i 2012 og gir oss kapasitet for effektiv logistikk og distribusjon, med mulighet for fremtidig vekst. Med 10.000 palleplasser, og tre MiniLoad-kraner med kapasitet til 25.000 lokasjoner, sikrer vi deg som kunde høy servicegrad og leveringspresisjon.

Vårt logistikkanlegg er bygget med de strengeste krav til miljø og energiforbruk, er drevet på en meget energieffektiv måte, og har sitt eget Miljøfyrtårn-sertifikat for miljøvennlig drift. Fra den sentrale beliggenheten på Berger distribuerer vi til hele Norge.

Grønn distribusjon

Vi distribuerer våre varer i samarbeid med Posten og Bring. Vi har valgt Posten og Bring fordi de har høy leveringspresisjon og ligger langt fremme i sitt arbeid med bærekraftige løsninger. 

Bring har en visjon om å være markedets grønneste logistikkleverandør og har jobbet målrettet med å redusere klimaavtrykket sitt i mange år. Deres fossilfrie kjøretøypark består av alt fra små el-traller til store el-lastebiler, samt flere biogasskjøretøy. I tillegg har flere av deres terminaler solcellepaneler som produserer fornybar energi.

Bring har som mål å levere utslippsfritt i 40 nordiske byer – både gjennom å bytte ut fossile kjøretøy, og ved å utvikle nye konsepter for å levere pakker og post. Et helelektrisk distribusjonspunkt på Filipstad i Oslo sikrer for eksempel at all pakkelevering innenfor ring 2 vil skje med elektriske kjøretøy. 

I tillegg bruker Posten og Bring smarte pallestativer som gjør at man kan stable dobbelt, og dermed unngå å frakte luft.  

Bring-biler - Wittusen & Jensen transporttjenester
DET GRØNNE SKIFTET. Bring leverer naturligvis dine varer med elektriske biler. Foto: Posten/Bring.

Å frakte pakker og gods mest mulig smart og effektivt er viktig for å få ned utslippene. Vi samarbeider tett med Bring for å sende varer så optimalt som mulig, slik at nullutslippsbiler kan benyttes. Posten og Bring er også blant Nordens største togbrukere, og flytter stadig mer gods over på skinner.

I våre leveranser er transport av varer fra leverandør til kunde den største miljøsynderen. Vi har derfor fokus på en grønnere transport til våre kunder ved at vi samler flere leveranser i hver bil og har 1-2 faste dager for levering, i stedet for daglig utkjøring. Vi tilbyr faste leveringsdager til alle våre kunder, og vi tilbyr også våre kunder et eget miljøregnskap for transport.

Pakking

Vi har endret hele vår produksjonsstruktur for å tilpasse oss det grønne skiftet. Nå sender vi flere av våre leveranser som pakker, der vi tidligere sendte varer som stykkgods på små paller. Slik optimaliserer vi bruken av el-biler. Dette reduserer også plastbruken vår, når vi nå har færre paller som skal plastfolieres.

Alle våre varer pakkes i hensiktsmessig emballasje. Vi jobber med å kutte ut plast som fyllmateriale. Selv om plasten vi bruker er gjenvinnbar er dette en miljøtrussel vi tar på alvor. Vi arbeider konstant med å utvikle våre pakkerutiner, slik at våre sendinger skal belaste miljøet minst mulig.